MyGardenOfTrees

Научен проект с широко гражданско участие за създаване на гори, устойчиви на климата

Какво е MyGardenOfTrees?

MyGardenOfTrees е научен проект с широко гражданско участие, подкрепен от Европейската комисия и ръководен от екип учени от Швейцарския федерален научен институт WSL. Целта на MyGardenOfTrees е да се оцени растежът и възобновителните способности на обикновена ела (Abies alba Mill.) и обикновен бук (Fagus sylvatica L.) чрез експериментални градини в цяла Европа. Получените наблюденията ще бъдат използвани за разработване на инструмент, който да бъде в помощ на лесовъдите да създадат гори, по-добре адаптирани към изменението на климата.

За MyGardenOfTrees накратко

Проектът, обяснен от ръководителя на проекта

В това видео главният ръководител на проекта д-р Katalin Csilléry обяснява етапите на проекта - от събирането на семена до разработването на инструмент за прогнозиране.

Как да създадете микроградина?

Видео протокол за участниците в проучванията 2023-2028 г.

Това видео ще ви запознае със стъпките, които трябва да следвате, за да създадете своята микроградина.

Къде са участниците?

Те са в цяла Европа!

Над 300 микроградини са създадени в цяла Европа в рамките на опитите за 2023-2028 г.

НОВИНИ

Февруари 2024

Стратифициране на семената за макроградините

Тази седмица стратифицираме семената от Abies за 21-те макроградини. Семената ще бъдат изпратени до участващите институти в средата на април.

 Януари 2024

21 изследователски института ще създадат макроградини

Успоредно с микроградините започнахме изграждането на мрежа от общи градини, наречени макроградини, които се създават с помощта на разсадници. Към тази инициатива се присъединиха 21 изследователски института и разсадници в цяла Европа. Те ще получат стратифицирани семена през април. Очакваме с нетърпение да си сътрудничим с всички вас!

Януари 2024

Опитите за покълване в нашите климатични камери приключиха!

През август 2023 г. организирахме третия и последен цикъл от опити за покълване в климатичните камери на WSL. Поради ограничените им размери и голямото разнообразие на произхода и семействата на нашите семена, трябваше да разделим опитите на 3 цикъла. Във всеки цикъл тествахме кълняемостта при различни температурни условия и влажност, както и при различна продължителност на стратификацията.